ANBI Informatie

Doelstelling

Het TT Museum heeft als doel het realiseren en exploiteren van een museum met als onderwerp de Tourist Trophy (TT) te Assen en het tonen en toegankelijk maken van museumstukken en memorabilia betrekking hebbend op de TT Races en het TT Circuit Assen en aanverwante zaken.

Beloningsbeleid

De genoemde bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hoofdlijnen beleidsplan

Momenteel wordt er hard gewerkt door het bestuur en de bijhorende werkgroepen om het TT Museum te realiseren. Het streven is om in 2020/2021 in Assen de deuren te kunnen openen. 

ANBI Stichting

X

Your Cart

X