TIMELINE

1925

|

1926

|

1955

|

1983

|

1984

|

2006

|

Grotecircel

De eerste Nederlandse TT werd verreden op zaterdag 11 juli 1925. Daarvoor werd een circuit van 28,4 kilometer benut en dat circuit werd gevormd door de wegendriehoek tussen Rolde, waar start en finish waren, Borger en Schoonloo. Het was de Motorclub Assen & Omstreken die deze eerste TT organiseerde. De motorclub werd in 1922 opgericht en drie jaar later tekende deze organisatie al voor een evenement dat negentig jaar later nog steeds recht van bestaan heeft. Voor de organisatie werd binnen de Motorclub Assen & Omstreken de TT Commissie gevormd. Overigens werd het circuit dat werd gevormd door de wegen tussen Rolde, Borger en Schoonloo, slechts eenmalig gebruikt voor de TT.

kleinecirkel

1925

OPENING

1925

1926

EERSTE VERANDERING

kleinecirkel

In 1926 week de Motorclub Assen & Omstreken al uit naar haar eigen “woonplaats” Assen, waar een stratencircuit werd gevonden even ten zuiden van de Drentse hoofdstad. Dit traject was aanmerkelijk korter dan dat in Rolde, het had namelijk een lengte van 16,5 kilometer. Het circuit lag net buiten de bebouwing van Assen en kende start en finish ten zuidoosten van het dorpje Witten. Het traject dat moest worden afgelegd deed de zuidpunt van Assen aan, Hooghalen, Laaghalen, Laaghalerveen en daarna in noordelijke richting terug naar start en finish. Het circuit was lange tijd in gebruik. Van 1926 tot en met 1939 en na de Tweede Wereldoorlog van 1946 tot en met 1954. In dat jaar werd de 24 e Dutch TT in de 500 cc gewonnen door Geoff Duke op zijn 4-cilinder Gilera.
De jubileum TT, de 25 e editie, werd in 1955 verreden op een geheel nieuw circuit dat volledig op grondgebied van de gemeente Assen kwam te liggen. Het 7,7 kilometer lange circuit werd speciaal voor de TT aangelegd. Op zaterdag 16 juli werd het circuit voor het eerst in gebruik genomen bij de 25 e Dutch TT, dus niet op de laatste zaterdag van juni. Het circuit werd zodanig ontworpen dat er ook zijspanraces konden worden gehouden. Deze klasse werd direct in 1955 aan het programma van de Dutch TT toegevoegd.

kleinecirkel

1955

EERSTE VORM

1983

LAATSTE VORM

kleinecirkel

Dit circuit bleef tot en met 1983 in nagenoeg ongewijzigde vorm in gebruik. Wel werden kleine aanpassingen gedaan. In 1976 werd de Kniebocht vervangen door de Geert Timmerbocht en in 1980 werd het gedeelte bij Ruskenhoek iets verlegd.
In 1984 werd de TT verreden op een ingrijpend veranderd circuit. Het was met name de noordlus die een andere vorm kreeg. De baan werd ingekort tot 6,049 kilometer door de noordlus deels “af te snijden”. Naast de verandering van de vorm van het TT Circuit, werd ook de hoofdtribune vervangen door een geheel nieuwe tribune. Verder werd het binnenterrein van het circuit aanmerkelijk beter bereikbaar door de realisatie van een tunnel onder het deel “Veenslang” van het circuit. Na een aantal jaren werden in 1990 de gebouwen bij het TT Circuit fors uitgebreid. Er kwam een totaal nieuwe pits, met daarboven VIP-rooms en een nieuw mediacentrum. In 1996 werd opnieuw een plan voor upgrading van het TT Circuit gepresenteerd: “Op weg naar pole position”. Dat moest een ingrijpende en veel omvattende aanpassing worden.

kleinecirkel

1984

1984 - 2005

2006

2006 - HEDEN

kleinecirkel

In 1997 werd de bouw gestart van een groot complex met twee verdiepingen, waarin hospitality units, founder lounges en twee restaurants ondergebracht werden. In 2000 was de TT accommodatie nog verder gemoderniseerd en gecompleteerd met een hoofdgebouw van vijf verdiepingen, 34 nieuwe pitboxen, een modern mediacentrum en ruimtes voor technische keuringen. Het circuit zelf onderging na de 70 e Dutch TT en de viering van 75 jaar TT ook nog enkele aanpassingen van de Veenslang, Mandeveen en Duikersloot. Het circuit kreeg opnieuw een ingrijpende verandering in 2006. Om ruimte te maken voor “TT World” werd de noordlus compleet veranderd en dat leidde er toe dat het TT Circuit van een lengte van 5,997 kilometer naar 4,555 kilometer ging. In 2010 werd opnieuw een verandering aangebracht en ditmaal betrof het de Ruskenhoek, die een iets vloeiender verloop kreeg. De racebaan zelf heeft daarna geen verandering meer ondergaan, maar in 2015 werd wel een historische mededeling gedaan door het bestuur van de TT organisatie. Toen werd bekend gemaakt dat de TT vanaf 2016 niet meer op de laatste zaterdag, maar op de laatste zondag van juni zal worden verreden. En zo geschiedde. De TT van 2016 werd op zondag 26 juni verreden. In 2017 staat de TT op zondag 25 juni op de kalender.

Grotecircel

X

Your Cart

X