Voortgang en planning 2020/2021


Het is de bedoeling dat het toekomstige TT Museum in het pand Brinkstraat 71 wordt gevestigd, een pand waarin voorheen de discotheek Club 11 gevestigd was. Om het TT Museum in dat pand te kunnen huisvesten zijn tekeningen gemaakt voor de sloop van het binnengedeelte. Daarnaast liggen tekeningen gereed voor de herbouw van het casco en tevens de aanpassing van de entree, waarbij ook rekening wordt gehouden met de ontvangst van mensen met een beperking. Ook de lift en de toiletgroepen zijn in kaart gebracht, zodat ook deze faciliteiten aangepast kunnen worden.

Ontwerpschetsen
Een gespecialiseerd bureau is momenteel al bezig met ontwerpschetsen voor de inrichting van het museum. Het gaat daarbij om aanpassingen van de verschillende ruimtes in het pand. In de eerste plaats de zaal op de begane grond, maar ook moet er een ontwerp komen voor de bovenruimte waarover het pand beschikt en datzelfde geldt voor de kelder. Het pand beschikt over drie verschillende ruimtes die benut kunnen worden voor het toekomstige TT Museum. Een bureau uit Assen is bezig met die eerste ontwerpen. De foto’s laten een impressie zien. Let wel: het is een idee hoe het zou kunnen worden.

Deskundig advies
Natuurlijk gaat de initiatiefgroep die het museum voorbereidt niet over een nacht ijs. In de voorbije periode zijn diverse gesprekken gevoerd met deskundigen op museumgebied. Daarbij is advies ingewonnen bij onder meer het Drents Museum, betrokken personen uit het bedrijfsleven en ook zijn initiatiefnemers te rade gegaan bij de mensen van het TT Circuit Assen. Daarnaast is kennis vergaard via organisaties die nauw betrokken zijn bij de binnenstad van Assen.

Berekening
Aan de hand van de ingeschatte sloopwerkzaamheden, de ontwerptekeningen en de schetsen voor een invulling van het museum wordt een globale doorrekening van de kosten gemaakt. Verder wordt een reële inschatting van de exploitatiekosten gemaakt. Alles wordt binnenkort samengevat in een museum-/bedrijfs-/exploitatieplan. Zoals de informatie nu voor handen is, wordt er van uitgegaan dat de vestiging van een TT Museum in Assen zeker haalbaar is, maar de verwachting is dat realisatie niet eerder zal komen dan 2021.