ANBI Informatie

Doelstelling

Het TT Museum heeft als doel het realiseren en exploiteren van een museum met als onderwerp de Tourist Trophy (TT) te Assen en het tonen en toegankelijk maken van museumstukken en memorabilia betrekking hebbend op de TT Races en het TT Circuit Assen en aanverwante zaken.

Beloningsbeleid

De genoemde bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hoofdlijnen beleidsplan

Momenteel wordt er hard gewerkt door het bestuur en de bijhorende werkgroepen om het TT Museum te realiseren. Het streven is om in 2017 de deuren te kunnen openen. Focus ligt voornamelijk op het vinden van een geschikte locatie alsmede het vormen van een unieke collectie. Inmiddels is er door bureau DST te Baarn een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin tevens een concept museum is verwerkt met daarin focus op experience/beleving. Dit onderzoek is gefinancierd door de Gemeente Assen en Provincie Drenthe. Voor het financieren van de huisvesting en exploitatie zijn vergevorderde gesprekken met investeerders.

X

Your Cart

X